ข้อมูลผู้ถือหุ้น

ข้อมูลผู้ถือหุ้น

ข้อมูลจาก SET เว็บไซต์ สิงหาคม 20, 2020

ลำดับ ผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น เปอร์เซ็น
1 Loremipsum Co.,LTD. 98,747,993 6.69
2 Loremipsum Co.,LTD. 98,747,993 6.69
3 Loremipsum Co.,LTD. 98,747,993 6.69
4 Loremipsum Co.,LTD. 98,747,993 6.69
5 Loremipsum Co.,LTD. 98,747,993 6.69
6 Loremipsum Co.,LTD. 98,747,993 6.69
7 Loremipsum Co.,LTD. 98,747,993 6.69
7 Loremipsum Co.,LTD. 98,747,993 6.69
8 Loremipsum Co.,LTD. 98,747,993 6.69
9 Loremipsum Co.,LTD. 98,747,993 6.69
10 Loremipsum Co.,LTD. 98,747,993 6.69

ผู้ถือหุ้นของคณะกรรมการ

ข้อมูลจาก SET เว็บไซต์ สิงหาคม 20, 2020

ลำดับ ผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น เปอร์เซ็น
1 Loremipsum Co.,LTD. 98,747,993 6.69
2 Loremipsum Co.,LTD. 98,747,993 6.69
3 Loremipsum Co.,LTD. 98,747,993 6.69
4 Loremipsum Co.,LTD. 98,747,993 6.69
5 Loremipsum Co.,LTD. 98,747,993 6.69
6 Loremipsum Co.,LTD. 98,747,993 6.69
7 Loremipsum Co.,LTD. 98,747,993 6.69
7 Loremipsum Co.,LTD. 98,747,993 6.69
8 Loremipsum Co.,LTD. 98,747,993 6.69
9 Loremipsum Co.,LTD. 98,747,993 6.69
10 Loremipsum Co.,LTD. 98,747,993 6.69